Štátna dotácia

Dotácia pre využitie obnoviteľných zdrojov energie je podporou pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.Aké sú možnosti dotácie?

Na aké typy zariadení je možná dotácia?

Kto môže požiadať o dotáciu?

Postup

Štátna dotácia je podporou pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Je zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt Zelená domácnostiam je realizovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou - SIEA (príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR).

Príspevok je určený pre tých, ktorí chcú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu elektriny a je pre jasne definovaný účel použitia.

 

Dotáciu môžete využiť pre:

 • slnečné kolektory
 • tepelné čerpadlá
 • kotly na biomasu
 • veterné turbíny
 • fotovoltaické panely

Konkrétne typy zariadení, na ktoré môže byť príspevok poskytnutý, sú uvedené v zozname (SIEA) oprávnených zariadení.

 

Kto môže požiadať o dotáciu

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba:

- ktorá je vlastníkom rodinného domu
- alebo je bezpodielovým vlastníkom
- alebo je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a je oprávnená rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

a) rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby
b) dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu
c) náklady, týkajúce sa dodávanej energie (viac ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom) sa nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu (subjektov), alebo iného subjektu, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (platí aj pre neziskové organizácie vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov)
d) rodinný dom nesmie byť prenajatý (viac ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia), alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu a subjektom, či inému subjektu alebo subjektom
e) rodinný dom, alebo časť môže byť prenajatá ďalšej fyzickej osobe (fyzickým osobám) za účelom bývania len vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť

 

Postup pre získanie dotácie

Je nutné dodržať viaceré podmienky. Tu je len stručný popis, čo musíte vykonať...

 1. Každý by sa mal oboznámiť a preštudovať všetky podmienky pre získanie dotácie
 2. Zhotoviteľ vám môže pomôcť pri výbere a odporučiť zariadenie najvhodnejšie pre vašu domácnosť a následne pripraviť cenovú ponuku
 3. Ak si cenovú ponuku dôkladne pozriete a schválite ju, so zhotoviteľom následne uzavriete záväznú písomnú zmluvu
 4. Po uzavretí písomnej zmluvy požiadate o štátnu dotáciu na portáli Zelenadomacnostiam.sk
 5. Ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, následne obdržíte poukážku
 6. Poukážku musíte predložiť zhotoviteľovi, s ktorým máte zmluvu
 7. Ako posledný krok vám bude realizovaná inštalácia zariadenie podľa podpísanej zmluvy so zhotoviteľom

Je to také jednoduché, len 5 krokov

Neváhajte a pošlite nám dopyt. Ihneď sa vám budeme venovať. Všetko bude realizované k vašej spokojnosti

graf2

DO KAŽDÉHO POČASIA | SME VÁM K DISPOZÍCII