Sídlo spoločnosti:

VARITES, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa vložka č. 21711/T

IČO: 44 062 877


Kontakt:

 

+421 918 555 515

+421 918 250 888


Kde nás nájdete:

Kontaktný formulár?

Ochrana osobných údajov GDPR - viac info

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi VARITES, s.r.o., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava, IČO: 44 062 877 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email info@varites.sk

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ VARITES, s.r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie. Súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov *

Varites s.r.o. váš komplexný dodávateľ

Spoločnosť Varites s.r.o. založená v roku 2008 je stabilná spoločnosť, ktorá zabezpečuje komplexné služby a implementuje najmodernejšie technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, tepelných čerpadiel, riadeného vetrania, klimatizačných systémov, merania a monitoringu spotrieb a energetických služieb zabezpečujúcich znižovanie energetickej náročnosti. .

DO KAŽDÉHO POČASIA | SME VÁM K DISPOZÍCII