cerpadlobanerx

Tepelné čerpadlá

Využívajú obnoviteľnú energiu zo zeme, slnka a spodnej vody či vzduchu.

Obnoviteľná energia

Tepelné čerpadlá sú postavené na princípe využívania obnoviteľnej energie ( zo zeme, slnka a spodnej vody a vzduchu). Týmto spôsobom redukujú spotrebu fosílnych palív a najmä šetria cenné prírodné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2. CO2 a jeho produkcia negatívne vplývajú na naše životné prostredie.

Ponúkame program, ktorý v sebe zahŕňa výber tepelného čerpadla pre každú konkrétnu potrebu. Snažíme sa prispôsobiť stavebné a geologické danosti, ako aj individuálne predstavy pokiaľ ide o spotrebu tepla.

Tepelné čerpadlá ako riešenie je pre dosiahnutie úspory nákladov na vykurovanie a hlavne ekologickú výrobu tepla, tou prvou a správnou voľbou. Energia, ktorú využíva tepelné čerpadlo poskytuje okolité prostredie zadarmo a v neobmedzenom množstve. Celý systém potrebuje klasickú elektrinu na pohon čerpadla len veľmi malý podiel. Tepelné čerpadlo nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív.

 

Využitie rôznych zdrojov energie

V každom konkrétnom prípade je vhodný iný zdroj tepla v závislosti od miestnych podmienok a spotreby tepla.

 

Čerpadlá môžu využívať rôzne zdroje energie:

Vzduch - neobmedzená dostupnosť, minimálne investičné náklady

Zem - prostredníctvom podzemných kolektorov, podzemnej sondy alebo zásobníka ľadu, vysoká účinnosť a spoľahlivosť

Voda – mimoriadne vysoká účinnosť, musí sa zohľadniť kvalita vody

Odpadové teplo -v závislosti od dostupnosti, množstva a teplotnej úrovne.

 

Vo svojom portfólií produktov máme aj tepelné čerpadlá od spoločnosti Viessmann. Tie sa využívajú najmä v novostavbách, ale aj pri modernizácii. Dajú sa prevádzkovať so solárnymi systémami a spoločne s jestvujúcim plynovým vykurovaním v multivalentnom systéme.

Čerpadlám Viessmann, ktoré sú vybavené funkciou "Active Cooling" a "Natural Cooling", okrem klasického použitia na vykurovanie počas zimných mesiacov, dovoľujú vytvoriť príjemnú klímu a privádzajú do domu čerstvý osviežujúci chlad.

 

Príklad systému ZEM/VODA s kolektorom a ZEM/VODA s vrtom

4 tepelné čerpadlo, 2 zásobník na teplú vodu, 3 zásobník na vykurovaciu vodu

5 krokov k vášmu tepelnému čerpadlu

je to tak jednoduché a rýchle. Neváhajte a pošlite nám dopyt. Ihneď sa vám budeme venovať. Všetko bude realizované k vašej spokojnosti

DO KAŽDÉHO POČASIA | SME VÁM K DISPOZÍCII